OBLASTI SLUŽEB

 • DLT A KRYPTOMĚNY

 • DLT (Distributed Ledger Technologies)
  • Komplexní právní poradenství pro nové i zavedené projekty založené na DLT
  • Automatizace procesů prostřednictvím smart kontraktů
 • Burzy a směnárny kryptoměn
  • Regulace platebních služeb a směnárenství
  • Smluvní dokumentace a nastavení interních procesů
  • Poradenství pro zákazníky (investice do kryptoměn a obchodování na kryptoměnových burzách)
 • Těžba kryptoměnPrávní poradenství při provozu poolu
  • Právní poradenství při těžbě kryptoměn
  • Cloudové kontrakty
  • Těžební centra
 • ICO a prodej tokenů
  • Financování nových nebo zaběhnutých projektů
  • Tvorba tokenů s širším využitím
  • Regulace cenných papírů
 • Custodial wallets a správa cizích prostředků a portfolií
 • AML a KYC compliance u všech projektů v oblasti kryptoměn
 • Ochrana osobních údajů včetně GDPR u všech projektů
 • Dědictví kryptoměn
 • Využití kryptoměn ve Vašem businessu a obecné právní poradenství při dispozicích s kryptoměnami (přijímání kryptoměn při podnikání, zápůjčky a jiné dispozice s kryptoměnami)
 • Daňové aspekty kryptoměn (daň z přijmu, DPH apod.)
 • STARTUPY A CROWDFUNDING

 • Založení startupu
  • Výběr vhodné formy podnikání
  • Nastavení struktury společnosti
  • Poradenství při nastavení interních procesů
  • Příprava smluvní dokumentace pro zákazníky, spolupracující osoby, zaměstnance i obchodní partnery
  • Ochrana duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, práva k doménám)
 • Investoři a exit
  • Poradenství při nastavení smluv s investory
  • Poradenství pro případ exitu
 • Crowdfundingové projekty
  • Crowdfundingové kampaně
  • Alternativní způsoby financování (emise tokenů)
 • Neziskové projekty a jejich financování
  • Nadace, nadační fondy, ústavy a spolky
  • Organizace sbírek
 • ICT

 • Software (smlouvy o vývoji software, smlouvy o implementaci software, smlouvy o outsourcingu, vývoj a prodej krabicového software, testing software, modding, open source software)
 • Služby v oblasti ICT (SLA, uživatelské podmínky, SaaS)
 • Ochrana osobních údajů a soukromí (GDPR)
 • Kybernetická bezpečnost (regulace, bezpečnostní politiky, rozdělení a management rizik)
 • Odpovědnost za data (cloudové systémy, AI systémy, data mining)
 • E-commerce a digitální služby (poskytování výrobků a služeb prostřednictvím internetu, reklama, blokace reklamy, narušení hospodářské soutěže)
 • Tuzemské i mezinárodní akvizice v oblasti ICT
 • Ochrana duševního vlastnictví online (doménová jména, ochrana online obsahu, zdrojové kódy)
 • Tradiční ochrana duševního vlastnictví (licence, EULA)
 • Zastupování ve sporech (soudní spory, arbitráže, doménové spory)
 • DÁLE JSME VÁM SCHOPNI ZAJISTIT PRÁVNÍ SLUŽBY VE VĚCECH

 • Nemovitostí
 • Rodinného práva
 • Dědictví
 • Soudního řízení
 • Obchodních společnosti
 • Ochrana osobních údajů a soukromí
 • Pracovního práva