JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S NÁMI

Sejdeme se na první schůzce. Zdarma.

První schůzka o délce 30 až 60 minut nám bude stačit k seznámení se s problematikou Vašeho projektu, k návrhu dalšího postupu, k odhadu ceny služeb a výše případné zálohy. 

Rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem, nicméně předem dohodnutá schůzka je nutností.

Jsme online

Kontaktovat nás můžete e-mailem, telefonicky a nebo přes sociální sítě – Skype, WhatsApp a Telegram. Komunikaci bezpečně archivujeme od prvního oslovení.

Můžete Vy za námi, ale i my za Vámi.

Pokud nepracujeme z domova, trávíme pracovní čas v kancelářích na Praze 2, ale není problém za Vámi zajet.

Jsme v tom po celou dobu s Vámi.

Být součástí projektu od začátku do konce je pro nás podstatné, proto má po celou dobu Váš projekt na starost jeden konkrétní člen našeho týmu, který je po celou dobu odpovědný za Vaši spokojenost a řeší s Vámi problematiku po celé šíři. Vždy se jedná o ostříleného právníka s patřičnými zkušenostmi v daném oboru, který v případě potřeby přibere do týmu další právníky s příslušným know-how.

Časový rámec budete vždy znát dopředu.

Podle složitosti a okolností případu obvykle domlouváme termíny v  horizontu jednoho až dvou týdnů. Když nás tlačí čas, umíme reagovat i do druhého dne či v řádech hodin, nicméně zde můžeme požadovat expresní příplatek.

Stejně tak budete vědět o každém našem kroku dopředu.

Po prvním kontaktu Vás seznámíme s kroky, které budeme podnikat i s časovým rámcem nutným k jejich provedení. Veškeré postupy i písemnosti Vám budou zaslány předem k formálnímu odsouhlasení. V případě reakce protistrany nebo soudu nejpozději do druhého dne budete informováni i s vysvětlením, návrhem řešení a termínem zpracování. A daný úkon Vám bude opět zaslán k odsouhlasení.

Naše vyúčtování nebude překvapením.

V případech, kdy je to možné, domluvíme závazný rozpočet, v ostatních případech budete rozsah naší práce znát vždy dopředu spolu s odhadem účtované částky. Při dlouhodobější spolupráci naši odměnu účtujeme postupně vždy po skončení kalendářního měsíce.

Odměnu sjednáváme individuálně. A přijímáme i kryptoměny.

Při návrhu odměny jednáme individuálně podle konkrétních okolností daného případu, s ohledem na jeho obtížnost a časovou náročnost. Při stanovení odměny přihlížíme nejen k povaze věci, ale také případné dlouhodobé spolupráci s klientem. Nejčastěji sjednáváme časovou odměnu pohybující se mezi 1800 Kč u jednoduchých případů v českém právu a v českém jazyce až po 3000 Kč za hodinu bez DPH v případě složitých případů zahrnujících aspekty evropského a mezinárodního práva a poskytování služeb v cizích jazycích.